I. Identificarea operatorului de date:

 S.C. HYDRO TOOLS S.R.L

Sediul social: Republicii 69 camera 2.6 Etaj 2, Municipiul Focșani, Județ: Vrancea

Registrul Comerţului: J4 / 1264 / 2007

Cod Unic de Înregistrare: 36619602

E-mail: contact@hydrotools.ro

 

    II. Introducere

Protectia datelor utilizatorilor și a acțiunilor acestora constituie o prioritate la Hydro Tools. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura de faptul ca toate informațiile provenite de la utilizatori vor rămâne confidențiale și că nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele destinate. Respectăm drepturile dumneavoastră, motiv pentru care suntem deosebit de atenți atunci când vine vorba despre confidențialitate.

 

    III. Colectarea informațiilor prin intermediul  site-ului

Prin intermediul instrumentului de marketing Google Analytics, website-ul https://hydrotools.ro colectează informații precum: locatie, sex, vârstă, date demografice, afinități, dispozitivul de pe care se accesează pagina, limba vorbită, comportament, browserul utilizat, furnizorul de internet, tehnologia utilizata, produsele/serviciile achizitionate, valoarea produselor/serviciilor achizitionate, adresa IP, timpul petrecut pe site, bounce rate, comportament în paginile site-ului, numărul mediu de pagini vizitate, dar și informații referitoare la trafic pe care le înglobează instrumentul Google Analytics. Toate aceste informații pot fi compilate și prezentate unor terte parti, acest lucru realizandu-se în conformitate cu regulile GDPR.

 

    IV. Utilizarea informațiilor cu caracter personal

Informațiile cu caracter personal privitoare la dumneavoastră nu vor fi vândute, închiriate, înstrăinate, împrumutate, expuse sau dezvaluite sub o altă formă unor terțe părți, cu excepția în care există și este exprimată în scris permisiunea utilizatorului în acest sens. Există posibilitatea sa utilizăm informațiile cu caracter personal numai în vederea contactării ulterioare a utilizatorului, la diverse intervale de timp, pentru chestiuni în legătură directă cu site-ul nostru hydrotools.ro.

 

     V. Zona de acces public

Vă aducem la cunoștință faptul ca orice informații cu caracter personal publicate de dumneavoastră în zona de acces public a site-ului (secțiunea blog) pot fi colectate și utilizate de terțe părți asupra cărora nu deținem niciun control.

 

     VI. Interzis utilizatorilor sub 18 ani

Website-ul hydrotools.ro nu este destinat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani. Nu colectăm în mod conștient informații din partea utilizatorilor sub 18 ani.

 

     VII. Securitatea datelor

Am proiectat măsuri de securitate cu caracter tehnic, dar și organizatoric, ce au în vedere protejarea informațiilor personale ale utilizatorilor. Cu toate acestea, nu putem să garantăm că sistemul nostru nu poate fi accesat de persoane neautorizate prin utilizarea de mijloace informaționale avansate.

 

     VIII. Modificarea politicilor interne

Politica de confidențialitate poate fi modificată de proprietarii/administratorii website-ului dacă aceștia consideră necesară această măsură. Utilizatorii vor primi notificari cu privire la eventualele modificări efectuate, în așa fel încât să aibă în permanență la cunoștință detalii despre tipul informațiilor culese și modul lor de utilizare a acestora.

 

      IX. Despre cookies și prelucrarea datelor personale prin etichetele Google Ads și Facebook Ads

În cadrul site-ului hydrotools.ro sunt utilizate cookie-uri, pentru a permite utilizatorilor să modifice felul în care sunt afișate paginile web în funcție de preferințele personale. Aceste modificări sunt retinute și între sesiuni. Pot fi modificate și reținute astfel aspecte diverse legate atât de funcționalitatea, cât și de afișarea grafică a paginilor. Pentru mai multe detalii consultați și pagina dedicată denumită „Politica cookies”.

În paginile site-ului hydrotools.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) și a unui cod de conversie (primite de la Google Ads și/sau Google Analytics), sunt colectate cookie-uri și informații care identifică în mod unic un browser web de pe un anumit computer, laptop sau dispozitiv mobil. Aceste informații nu pot identifica în mod direct o persoană. Eticheta pentru remarketing Google colectează aceste date pentru a afișa anunțuri publicitare în website-urile rețelei Google Display și în Google Search.

Pentru a afișa reclame utilizatorilor care intra în contact cu website-ul hydrotools.ro sunt utilizate etichete de remarketing si cod de conversie oferite de către platforma Facebook. Asemenea etichetei de remarketing de la Google, eticheta Facebook Ads colectează informații și cookies care pot sa identifice în mod indirect un utilizator pentru a-i furniza anunțuri publicitare.

În momentul în care utilizatorii vizitează o pagină a website-ului ce conține remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adaugat într-o listă pentru remarketing. Această listă pentru remarketing este în fapt un set de module cookie generate de una sau mai multe etichete pentru remarketing. Google Ads utilizează aceste cookie-uri pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search acelor utilizatori care au vizitat paginile website-ului hydrotools.ro.

În cazul în care nu sunteți de acord cu preluarea și colectarea acestor date referitoare la sesiunile dumneavoastră de vizitare a prezentului website, aveți posibilitatea de a opri stocarea cookie-urilor. În acest fel nu vor mai fi colectate date de către pixelii (etichetele) de la Google Analytics, Google Ads și Facebook Ads.

 

      X. Drepturile utilizatorilor

Orice utilizator poate obține, la cerere, o confirmare ca prelucrăm sau nu date cu caracter personal care îl vizează. Fiecare utilizator are dreptul de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, și în acest sens se poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem.

În cazul în care colectăm date cu caracter personal ce vă privesc veți primi din partea noastră următoarele informații: categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a fi divulgate (dacă este cazul), perioada stocării sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, etc.

Utilizatorii site-ului nostru pot cere rectificarea (în situația în care depistați erori sau greșeli, inclusiv cele de tehnoredactare), ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora.

Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorități de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. ^(https://hydrotools.ro/goto/http://www.dataprotection.ro/) precum și de a introduce o cale de atac judiciară la instanțele competente, potrivit legii dar nu înainte de a transmite o cerere către S.C. HYDRO TOOLS S.R.L

Utilizatorul are dreptul de a își retrage în orice moment consimțământul.

 

     XI. Solicitări cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

SC HYDRO TOOLS SRL  își asumă obligația de a răspunde oricăror solicitări în acest sens din partea utilizatorilor, să ofere o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare cerute, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Ne puteți contacta fie prin e-mail la adresa contact@hydrotools.ro și/sau telefonic la numerele de telefon afișate pe site.